BEBEK DOSTU ÜNVAN KOMITESİ
05 Ocak 2022

ADI SOYADI

ÜNVAN

GÖREVİ

Mehmet TERCAN

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı

Halil ÖZASLAN

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu

Sekreter

Suna TECİR

Sağlık Bakım Hiz. Müd. Yard.

Üye

Soner ARPAT

Eğitim Hemşiresi (Yeni Doğan)

Üye

Halil DOLAP

Çocuk Hast. Uzm.

Üye

Elife KARTAL

Gebe Bilgilendirme Birimi

Üye

Abide ASNUK

Çocuk Hast. Servis Sor.

Üye

Zehra ARSLAN

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı

Üye