Toplum ve Ruh Sağlığı Rehabilitasyon Merkezi
13 Haziran 2022

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak öncelikli amacımız kayıtlı hastaları tanı, tedavi ve ilaç kullanımlarının düzenlenmesi ve takip edilmesidir. Başlıca amacımız hastaları olabildiğince hayatın içinde tutmak, rehabilite etmek, üretken hale getirmek sosyalleşmelerini sağlamaktır. 

Kimler TRSM Hizmetinden Yararlanabilir?
Sürekli ruhsal hastalığı olan ve tedavi alan hastalar.
Hastanede tedavisi tamamlanan ve TRSM'den hizmet alması uygun olan hastalar.
Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri uygun hastalar.
Hastanede bulunan TRSM polikliniğinde ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra Sağlık Kurulu raporu ile merkezimizde takip altına alınmaktadır.

Toplum Ruh Sağlığı Faaliyetleri
Merkeze kayıtlı hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğini takip etmek.
Grup terapileri merkezi görevli uzmanlar tarafından yapılmaktadır.
Psiko-eğitim ile hastaların ihtiyaç duyduğu ve hastalık ile ilgili konularda eğitimler verilmektedir.
Hasta ve ailelerine psiko-sosyal eğitim verme.
Merkezde kayıtlı hastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek
Hastaların yetenek ve ilgi alanları gözetilerek merkez bünyesinde el sanatları, resim, spor, müzik kursları açılmakta ve sosyal beceri eğitimi verilmektedir.
Gezici ekiple hastanın yaşadığı yerde değerlendirilmesi amacıyla ev ziyaretleri düzenlenmektedir.
Toplumun bilgilendirilmesi ve damgalanma karşıtı çalışmalar yapılmaktadır.