Algoloji

Klinik Hakkında

Ameliyatı planlanarak polikliniğimize başvuran hastaların genel muayeneleri yapılıp, laboratuvar bulguları incelendikten sonra, gerekirse ilgili konsültasyonlar istenir. Sonuçlara göre; anestezi riski belirlenerek hastaların ameliyat öncesi hazırlığı tamamlanır.
Kliniğimizce ; gastroenterolojik endoskopik girişimler, girişimsel radyolojik işlemler için anestezi uygulanmaktadır. Reanimasyon ekibimiz, hastane genelinde istenen santral ven kateterizasyonu (girişimsel kateter takılması) taleplerine cevap vermekte, kliniklerdeki kardiyopulmoner resusitasyonun (yeniden canlandırma) ana parçasını oluşturmaktadır.

11 Haziran 2024