Dış Kaynaklı Doküman
30 Haziran 2022

 sblogo97x88.pngDIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ

Doküman No: DY.LS.01

Yayın Tarihi: 01.02.2017

Revizyon Tarihi: 28.05.2018

Revizyon No: 02

Sayfa No: 2 / 26


  

NO

DOKUMAN ADI

YAYIN TARİHİ

TAKİP YÖNTEMİ

İNTERNET ADRESİ

KONTROL

PERİYODU

BÖLÜM

SORUMLUSU


1

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ


1.8.1998


İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-555/eski2yeni.html


6 AY

HASTA HAKLARI BİRİMİ


HASTA HAKLARI SORUMLUSU


2

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ


26.4.2011


İNTERNET

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/yeniyonerge.htm


3 AY

HASTA HAKLARI BİRİMİ


HASTA HAKLARI SORUMLUSU


3

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


6.10.2007


İNTERNEThttp://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-16212/saglik-hizmetlerinde-iyonlastirici-radyasyon-kaynaklari-

.html


6 AY


RADYOLOJİ BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ /RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ
4


BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ
24.2.2004
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-4005/bulasici-hastaliklarin-ihbari-ve-bildirim-sistemi-yoner-.html
6 AYENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BAŞKANI
5


POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK SIRASI GENELGESİ
2010/73-80
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-11483/poliklinik-hizmetlerinde-oncelik-sirasi-hakkinda-genelg-.html
3 AY
HASTA KABUL BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ6MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ

1.3.2011

İNTERNET

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/30308/0/anket-uygulama-rehberi-son-basim-11042019pdf.pdf 

6 AY

KALİTE BİRİMİ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ


7

POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HK. YÖNERGE


19.10.2007


İNTERNEThttp://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-5280/saglik-hizmeti-sunumunda-poliklinik-hizmetlerinin-hasta-

.html


6 AY

HASTA HAKLARI BİRİMİ

BAŞHEKİM/HASTA HAKLARI SORUMLUSU
8TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETMELİĞİ
22.07.2005

DEĞİŞİK 05.11.2013

DEĞİŞİKLİK
02.04.2015
İNTERNET


https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20644&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 
3 AYENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ


9

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ


6.4.2011


İNTERNET

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm


6 AY


İDARİ BİRİM


KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
10EVSEL ATIK YÖNETMELİĞİ
27.10.2010
İNTERNEThttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/10/20101027-7.htm
6 AYENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

11


ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ
11.8.2005
İNTERNET

http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/MEVZUAT/18_08_2010_12_

59_10.pdf
6 AYENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
12
STERİLİZASYON YÖNETMELİĞİ
Değişik: 01.04.2005
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumlari-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html
6 AY
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ


13


RESMİ YAZIŞMA KURALLARI


2.12.2011


İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t

r/TR,86/resmi-yazismalarda-uygulanacak-esas-ve-


3 AY


İDARİ BİRİM


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


14

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU


23.7.1965


İNTERNET

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf


6 AY


İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


15

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ


1.3.2011


İNTERNET

http://www.kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=26


HER AY


KALİTE BİRİMİ


KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ


16

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ


18.1.2007


İNTERNET

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html


6 AY


TAŞINIR KAYIT BİRİMİ

TAŞINIR KAYIT VE KONT. GÖREVLİLERİ17


HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ19.4.2011İNTERNET

http://www.ttb.org.tr

/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=336 AY


SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ


18

KAMU İHALE KANUNUN VE ALT YÖNETMELİKLER


22.1.2002


İNTERNET

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24648_4734.html


3 AY


SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

19

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

SİGORTASI KANUNU
31.5.2006
İNTERNET


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm
6 AYFATURALANDIRMA BİRİMİİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


20

4857 SAYILI İŞ KANUNU VE ALT YÖNETMELİKLER


22.5.2003


İNTERNET

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4857.html


6 AY


İDARİ BİRİM

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ
21


5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
10.12.2003
İNTERNET

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
6 AY
İDARİ BİRİMİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


22

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ


16.5.2003


İNTERNET

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/19816_0.html


6 AY


ARŞİV

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

23

ÖZÜRLÜLÜKÖLÇÜTÜ VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

16.12.2010

İNTERNET


http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-11521/ozurluluk-olcutu-siniflandirilmasi-ve-ozurlulere-verile-.html

6 AY

SAĞLIK KURULU
HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ
24

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNEVER İLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA GENELGE
17.4.2006
İNTERNET


http://www.ttb.org.tr

/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=35
6 AY
SAĞLIK KURULU
HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ

25

SİLAH RUHSATI VERİLECEK KİŞİLERE VERİLECEK SAĞLIK RAPORU HAKKINDA GENELGE
24.5.2004
İNTERNET


http://www.ttb.org.tr

/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=35
6 AY
SAĞLIK KURULU
İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ26

SÜRÜCÜ ADAYLARI

VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNDE26.9.2006İNTERNET

http://www.kararara.com/forum/viewtopic

.php?f=3&t=2479#p28026 AYSAĞLIK KURULU


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
27


YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ
13.01.1983

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumlari-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html
6 AY
TIBBİ HİZMETLER BİRİMİ
BAŞHEKİM28

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK12.05.2006İNTERNET

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatIliski=0&MevzuatKod=7.5.10299&sourceXmlSearch=6 AYMUTEMETLİK


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ29


SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ


24.03.2013

Değişik:RG- 26/9/2013İNTERNET

http://www.ttb.org.tr

/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=953

:teblig&6 AYGELİR TAHAKKUK


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


30


DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18.06.2010

Değişik:RG- 14/2/2012

İNTERNET


http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-15070/diyaliz-merkezleri-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yap-.html

6 AY

DİYALİZ ÜNİTESİ

BAŞHEKİM
31


SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
8.3.1995
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-524/saglik-bakanligi-disiplin-amirleri-yonetmeligi.html
6 AY
İDARİ BİRİM
BAŞHEKİM
32


SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
11.12.2009
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-9912/saglik-bakanligi-hizmet-ici-egitim-yonetmeligi.html
6 AY
EĞİTİM BİRİİMİ
EĞİTİM HEMŞİRESİ
33


SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
8.9.1986
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-525/saglik-bakanligi-sicil-amirleri-yonetmeligi.html
6 AY
İDARİ BİRİM
BAŞHEKİM


34


TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ


9.1.2007


İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-4131/tibbi-cihaz-yonetmeligi.html


6 AY


SATINALMA BİRİMİ


SATINALMA GÖREVLİSİ
35


EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUM YÖNETMELİĞİ


10.03.2005

Değişik 06/11/2007
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-570/evde-bakim-hizmetleri-sunumu-hakkinda-yonetmelik.html
6 AYEVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
BAŞHEKİM
36


ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ


11.05.2000

Değişik: RG15/03/2007İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-510/acil-saglik-hizmetleri-yonetmeligi.html6 AYACİL SERVİSBAŞHEKİM
37

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE
19.10.2007
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-5280/saglik-hizmeti-sunumunda-poliklinik-hizmetlerinin-hasta-

.html
6 AY
POLİKLİNİKLER
BAŞHEKİM


38

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE


24.2.2011


İNTERNEThttp://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-12133/saglik-bakanliginca-sunulan-evde-saglik-hizmetlerinin-u-.html


6 AY

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ


BAŞHEKİM39


SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ17.4.2009İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-6842/su-aritma-sistemi-yonergesi.html6 AYDİYALİZ ÜNİTESİBAŞHEKİM
40SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ
9.1.1995
İNTERNET


http://www.saglik.gov

.tr/TR/dosya/1- 38284/h/1663.pdf
6 AY
İDARİ BİRİMİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

41

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ
6.11.2011
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-4688/yatakli-tedavi-kurumlari-tibbi-kayit-ve-arsiv-hizmetler-

.html
6 AY
ARŞİV BİRİMİİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

42

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

16.10.2009

İNTERNET


http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-9405/yatakli-saglik-tesislerinde-acil-servis-hizmetlerinin-u-

.html

6 AY

ACİL SERVİS

BAŞHEKİM43

VÜCUT DIŞINDA

KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK

ÖKZAELMLİUKLHEARSTTEABNLEİĞİ7.4.2005İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-2872/vucut-disinda-kullanilan-tibbi-tani-

httcpih:/a/zwlawriw-ic.tinkh-okr.tgao-v.t6 AYSATINALMA BİRİMİ


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


44

BİRLİKLERİ VERİMLİLİK


5.10.2012


İNTERNET


r/TR,573/kamu-hastane-birlikleri-


6 AY


VERİMLİLİK BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


45

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GENELGESİ


14.5.2012


İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t

r/TR,201/calisan-guvenliginin-saglanmasi-


6 AY


ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ


ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ


46


SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE


10.11.2012


İNTERNEThttp://www.saglik.gov

.tr/SaglikTurizmi/belge/1-15951/saglik-hizmetleri-daire-baskanliklarinin-gorevlerine-da-.html


6 AY


İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
47


MHRS HAKKINDA YÖNERGE13.6.2012İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-15593/mhrs-hakkinda-yonerge.html6 AYBİLGİ İŞLEMBİLGİ İŞLEM SORUMLUSU48


SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI STANDART KADRO YÖNERGESİ23.5.2012İNTERNET

http://www.saglikaktu

el.com/haber/saglik-bakanligi-tasra-teskilati-standart-kadro-yonergesi-

26043.htm6 AYİDARİ BİRİMİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


49
MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN GENELGE


11.6.2012


İNTERNET


http://personel.saglik.gov.tr/20121-sayili-hakem-kurulu-kararlari-uyarinca-merkez-teskilati-personeline-yapilacak-ek-odemeye-iliskin-genelge-id3612-26.html


6 AY


EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
50

ALT BÖLGE TAYİNLERİ VE İL İÇİ ATAMALAR HAKKINDA GENELGE
8.9.2011
İNTERNET

http://personel.saglik.gov.tr/alt-bolge-tayinleri--ve-il-ici-atamalar-hakkinda-genelge-id3284-26.html
6 AY
İDARİ BİRİMİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


51


4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNERGE


8.4.2011


İNTERNET


http://personel.saglik.gov.tr/4b-sozlesmeli-personelinin-yeniden-hizmete-alinmasi-ve-kurum-ici-yer-degisikligine-dair-yonerge-id3030-26.html


6 AY


İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

52


OKSİJEN ÜRETİM VE DEPOLAMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE
14.9.2012
İNTERNET

http://www.saglikaktuel.com/haber/hastanelerde-oksijen-uretim-ve-depolama-sistemi-hakkinda-genelge-27913.htm
6 AY
TEKNİK BİRİM
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU53

MEDİKAL GAZ FAALİYETLERİ HAKKINDA GENELGE19.12.2011İNTERNET

http://www.saglikaktuel.com/haber/medikal

-gaz-faaliyetleri-hakkinda-genelge-23460.htm6 AYTEKNİK BİRİMTEKNİK BİRİM SORUMLUSU54


ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ31.12.2005İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-4998/on-mali-kontrol-islemleri-yonergesi.html6 AYSATINALMA BİRİMİ


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ55

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇİŞ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 2012/36 SAYILIGENELGE31.10.2012İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/TR,1469/2012-36-

nolu-kamu-hastane-birliklerine-gecis-islemleri-.html6 AYİDARİ BİRİMBAŞHEKİM


56

T.K.H.K. TAŞRA

TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI


31.10.2012


İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t

r/TR,1471/turkiye-kamu-hastaneleri-


6 AY


İDARİ BİRİM


BAŞHEKİM57


SATIN ALMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE2.11.2012İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/TR,972/2012-03-

nolu-satinalma-islemleri-ile-ilgili-genelge.html6 AYSATINALMA BİRİMİ


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


58


SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ


24.3.2013


İNTERNET

http://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/?page=duyurular&anns_ID

=3947


6 AY


GELİR TAHAKKUK


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ YARDIMCISI


59


MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI’NIN 03.01.2013 TARİH VE 33 SAYILI GENELGE

3.1.2013

İNTERNET


http://www.saglikaktuel.com/haber/mali-ve-sosyal-haklara-iliskin-maliye-bakanliginin-03012013-tarih-ve-33-sayili-g-29532.htm

6 AY

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ60


BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ11.5.2012İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/TR,110/doner-sermaye-butce-uygulamalari-20121-sayili-genelge.html6 AYSATINALMA BİRİMİ


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
61


2014-2015-2016

YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRISI GENELGESİ
30.10.2013
İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/TR,4562/2013-12-nolu-2014-2015-2016-

doner-sermaye-butce-cagrisi-.html
6 AY
SATINALMA BİRİMİİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
62

2012/49 NOLU TİCARİ ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE
31.12.2012
İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/TR,1809/2012-49-

nolu-ticari-alanlarin-kiraya-verilmesine-iliski-.html
6 AY
SATINALMA BİRİMİİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


63

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


14.2.2013


İNTERNET
http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1297,turkiye

-kamu-hastaneleri-kurumuna-bagli-saglik-tesisler-.pdf


6 AY


EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


64

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN KALİTE KATSAYISININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

14.2.2013

İNTERNET
http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1303,saglik-tesisi-kalite-yonergesi-

--14022013.pdf?0

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BAŞHEKİM
65

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞILK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE
14.2.2013
İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1302,laboratuvar-uzmanlari-kriter-katsayilari-yonergesi--

-14-.pdf?0
6 AYEK ÖDEME MUTEMETLİĞİİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
66


GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ
14.2.2013
İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1820,genel-yazi-yeni-girisimsel-islemler-yonergesi-03062013.pdf?0
6 AY
İNCELEME HEYETİ
BAŞHEKİM
67

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE14.2.2013İNTERNET
http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1299,2-basamak-birim-performans-

yonergesi---14022013.pdf?06 AY


EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
68SHKS DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ
5.2.2013
İNTERNET

http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files

/duyurular_2011/2011/09_mart_2011/dys_icsayfalar.pdf
6 AY
KALİTE YÖNETİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
69

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ UZMAN VE BÜRO GÖREVLİLERİNİN İŞE ALINMA VE BİRLİKLERE DAĞILIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE
14.2.2013
İNTERNET


http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1347,yonerge.pdf
6 AY
İDARİ BİRİMİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ70

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TALEBİ İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE


20.2.2013


İNTERNET
http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1375,doner-sermaye-isletmesi-kapsaminda-destekleyici-talebi-

.pdf?0


6 AY


SATINALMA BİRİMİ


İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
71

ACİL SERVİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE KLİNİK KARAR VERME REHBERİ OLUŞTURULMUŞTU R
7.3.2013
İNTERNET


http://www.tkhk.gov.tr/TR,2601/acil-servis-klinik-karar-verme-rehberleri.html
6 AY
ACİL SERVİS
BAŞHEKİM
72


2013-3 NOLU 209 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GENELGESİ
13.3.2013
İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1465,2013-3-nolu-209-sayili-kanun-degisikligi-genelgesi.pdf
6 AY
İDARİ BİRİMİDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
73

2013-4 NOLU İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE
22.3.2013
İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1517,2013-04-nolu-ihalelere-katilmaktan-yasaklama-islemleri-

.pdf?0
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

74


ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 1. MADDESİ İLE İLGİLİ DUYURU

17.4.2013

İNTERNET

http://www.saglikaktuel.com/haber/atama-ve-yer-degistirme-yonetmeliginin-gecici-1-maddesi-ile-ilgili-duyuru-tkhk-31319.htm

6 AY

İDARİ BİRİM

BAŞHEKİM

75HUKUKİ YARDIM GENELGESİ 2013 – 2
17.4.2013
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-24193/hukuki-yardim-genelgesi-20132-17042013-tarih-ve-9854say-.html
6 AY
TÜM ÇALIŞANLAR
BAŞHEKİM76

SHKS VE İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ GÜNCELLENDİ24.4.2013İNTERNET

http://www.kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=46&newsCat=1&newsID=9766 AYKALİTE BİRİMİKALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

77

ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ

26.12.2013

İNTERNET

https://obs.gov.tr/giris.aspx

6 AY

TÜM ÇALIŞANLAR

BAŞHEKİM
78


YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ20.08.2008İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,11257/saglik-bakanligi-yangin-onleme-ve-sondurme-yonergesi.html
6 AY
SİVİL SAVUNMA
BAŞHEKİM
79BEBEK VE ÇOCUK İZLEM PROTOKOLLERİ
5.6.2008
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-6946/bebek-ve-cocuk-izlem-protokolu-genelgesi-2008--45.html
6 AY
DOĞUMHANE
BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
80


DOĞUM SONRASI BAKIM YÖNETİMİ REHBERİ
3.5.2010
İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-10310/dogum-sonu-bakim-yonetim-rehberi-genelgesi-2010--27.html
6 AY
DOĞUMHANEBAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

81

İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK(ADVERS ETKİ)
15.04.2014
İNTERNET

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19578&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
6 AY
ECZANE
ECZANE82HİZMET KALİTE STANDARTLARI

22.05.2017

GÜNCELLEME TARİHİİNTERNET

http://www.kalite.saglik.gov.tr/TR,12680/guncel-standartlar.html6 AYKALİTE YÖNETİMİKALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ83

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

11.8.1973İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10430/devlet-memurlarinin-tedavi-yardimi-ve-cenaze-giderleri-yonetmeligi.html6 AY

İDARİ MALİ İŞLER HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞHEKİMLİK84

SAĞLIK BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

GÜNCELLENME TARİHİ : 20.10.2016İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10429/saglik-bakanligi-aday-memurlarinin-yetistirilmelerine-iliskin-yonetmelik.html6 AY
BAŞHEKİMLİKBAŞHEKİMLİK85

KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ09.03.2000İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10446/kanser-erken-teshis-ve-tarama-merkezleri-yonetmeligi.html


6 AYKETEMBAŞHEKİMLİK86

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ01.12.1999İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10441/saglik-bakanligi-personeli-gorevde-yukselme-yonetmeligi.html6 AYBAŞHEKİMLİKBAŞHEKİMLİK87

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK08.05.1988İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10439/afetlere-iliskin-acil-yardim-teskilati-ve-planlama-esaslarina-dair-yonetmelik.html6 AYSİVİL SAVUNMA UZMANIBAŞHEKİMLİK88

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI VE YEŞİL KART UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


13.08.1992


İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10470/odeme-gucu-olmayan-vatandaslarin-tedavi-giderlerinin-devlet-tarafindan-karsilanmasi-ve-yesil-kart-uygulamasi-hakkinda-yonetmelik.html


6 AYİDARİ MALİİŞLER HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBAŞHEKİMLİK89

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK11.08.1999İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10463/kamu-personeli-ve-bunlarin-emeklilerinin-yurt-disinda-tedavilerine-iliskin-yonetmelik.html6 AYPERSONEL ŞUBEBAŞHEKİMLİK90İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ20.10.2016

GÜNCELLENME TARİHİİNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10459/ilkyardim-yonetmeligi.html6 AYSİVİL SAVUNMA UZMANIBAŞHEKİMLİK


91

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ02.09.2003İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10455/sozlesmeli-saglik-personeli-atama-ve-nakil-yonetmeligi.html6 AYBAŞHEKİMBAŞHEKİM


92

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
24.11.2017
İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,28791/kisisel-saglik-verilerinin-islenmesi-ve-mahremiyetinin-saglanmasi-hakkinda-yonetmelik.html
6 AY
BAŞHEKİM
BAŞHEKİM93

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR19.04.2011İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10526/hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-yayimlanmistir.html6 AYBAŞHEKİMLİKBAŞHEKİM94

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YENİ YÖNETMELİK18.06.2010İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10517/diyaliz-merkezleri-hakkinda-yeni-yonetmelik.html6 AYBAŞHEKİMBAŞHEKİM

95

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK15.11.1990İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10495/mal-bildiriminde-bulunulmasi-hakkinda-yonetmelik.html
6 AY
PERSONEL ŞUBE
BAŞHEKİM96

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
27.04.2004İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10493/sozlesmeli-saglik-personeli-disiplin-kurullari-hakkinda-yonetmelik.html6 AY
PERSONEL ŞUBE
BAŞHEKİM97

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ30.05.2007İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10488/bulasici-hastaliklar-surveyans-ve-kontrol-esaslari-yonetmeligi.html6 AYENFEKSİYON BİRİMİBAŞHEKİM98

AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ07.12.2006İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10477/ambulans-hizmetleri-yonetmeligi.html6 AYİDARİ MALİİŞLER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜBAŞHEKİM99

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ09.01.1995İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,11252/saglik-bakanligi-izin-yonergesi.html6 AYPERSONEL ŞUBEBAŞHEKİM

 100 

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ

 04 Mart 2022 İNTERNET https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66393/covid-19-salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html 1 AY ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ SORUMLUSU
 101 PALYATİF BAKIMDA AĞRI YÖNETİMİ 22-23 Aralık 2016 İNTERNET http://www.palyatifbakim.org.tr/images/klavuzlar/AGRI.pdf 1 YIL PALYATİF BAKIM SERVİSİ PALYATİF BAKIM SERVİSİ SORUMLU  HEKİMİ
 102 PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 07.07.2015 İNTERNET https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR,42938/palyatif-bakim-hizmetlerinin-uygulama-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge.html 1 YIL PALYATİF BAKIM SERVİSİ PALYATİF BAKIM SERVİSİ SORUMLU HEKİMİ