Çocuk Kardiyoloji

Klinik Hakkında

Çocuk kardiyolojisi, anne karnında yer alan bebeğin kalbinden başlayarak 18 yaşındaki çocuklara kadar olan kişilerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.
Çocuklarda kalp hastalıklarının bir kısmında hiçbir belirti olmaz veya belirtiler  hafiftir, bir kısmı ise  ağır seyirli olabilir.   Bu belirtiler bebekte morarma, beslenme güçlüğü, emerken yorulma, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, kilo alamama veya sık alt solunum yolu enfeksiyonu şeklinde ortaya çıkabilir. Daha büyük çocuklar çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs ağrısı ve bayılma  ya da yüksek tansiyon gibi yakınmalarla veya spor yapabilirlik açısından değerlendirilmek üzere kliniğimize başvurmaktadırlar.
Çocukluk çağında görülen bir çok  hastalığın seyri sırasında dolaşım sistemi ve kalp   de etkilenmektedir.  Bu hastalıklar;   doğumsal hastalıklar, romatizmal  hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları,   karaciğer,  böbrek  ve diğer sistemlerin hastalıklarıdır.
Tıptaki yeni  gelişmelere paralel olarak daha önceden ameliyat ile tedavi edilen bir çok hastalık   ameliyat gerektirmeden kateter anjiografi işlemi sırasında  tedavi edilebilmektedir.

 

13 Haziran 2022