Eğitim Planlama Kurulu (EPK)
22 Mart 2024

ADI - SOYADI

GÖREVİ

Doç.Dr. Eyyup Sabri ŞEYHANLI

Komisyon Başkanı

Prof.Dr. Murat ÇİFTEL

Eğitim koordinatörü

Doç.Dr. Mahmut Alp KARAHAN

Üye

Dr.Öğrt.Üyesi Ahmet KAYA

Üye

Doç. Dr. Hüseyin Avni DEMİR

Üye

Doç.Dr. Mehmet TAHTABAŞI

Üye

Uz. Hem. SİBEL Ceylan GÜR

Sekreterya

Hem. Nurdan ÖZDEN KOCAOĞLU

Sekreterya