TRANSFÜZYON KOMİTESİ
16 Aralık 2021

Görevi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

Komite Başkanı

H.Ferat ÖNCEL

Başhekim Yrd.

 

Üye

Sibel Ceylan GÜR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

Üye

Murat ÇINARSOY

Hemotoloji Uzmanı

 

Üye

Şaban SEÇMELER

Tıbbi Onkoloji Uzmanı

 

 

 

Üye

Uğur KARHAN

Tıbbi Onkoloji Uzmanı

 

Üye

Hasan AYDIN

Kalp Damar Cer.Uzmanı

 

Üye

İbrahim Halil DİKİCİ

Biyokimya Uzmanı ve Trans.Mrk.Srm.

 

 

Üye

Yusuf SAĞLAM

Mikrobiyoloji Uzmanı ve Trans.Mrk.Srm.

 

Üye

Ali LEVENT

Ortopedi Uzmanı

 

Üye

Azmi DALYAN

Anestezi Uzmanı

 

Üye

Kenan MEMETALİ

Beyin ve Sinir Hastalıkları Uz.

 

Üye

Emine SUVAROĞLU

Laboratuvar Teknisyeni

 

Üye

Sibel Esra DİKİCİ

Hemovijilans Hemşiresi

 

Sekreter

Bülent YORGUN

Kan Merkezi Sorumlu Tekniker