EĞİTİM KOMİTESİ
02 Haziran 2022

Görevi

Adı-Soyadı

Ünvanı

İmza

Komite Başkanı

Halil Ferat ÖNCEL

Başhekim Yrd.

 

Üye

Sibel Ceylan GÜR

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

 

Üye

M.Nedim KAÇAR

Destek ve Kalite Hiz.Md

 

Üye

İsmail TUNÇ

Destek ve Kalite Hiz.Md.Yrd.

 

Üye

M.Murat ÇELİK

İdari Mali İşler Md.

 

Üye

Suna TECİR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.Yard.

 

Üye

Sibel İSTEGÜN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.Yard.

 

Üye

Döndü ULUSOY

Kalite ve Verimlilik Birim Çalışanı

 

Üye

Vedat ÖZEK

Psikolog

 

Üye

Nurdan Özden KOCAOĞLU

Eğitim Hemşiresi

 

Üye

Soner ARPAT

Eğitim Hemşiresi(Haliliye Ek Bina)

 

Sekreter

Rahime GERGER

Eğitim Birim Sorumlusu