Doç. Dr. Tuncay Şahutoğlu’nun “Peritoneal Dialysis in Difficult Cases” başlıklı çalışması yayımlanmıştır
21 Temmuz 2019

Doç. Dr. Tuncay Şahutoğlu’nun “Peritoneal Dialysis in Difficult Cases” başlıklı çalışması yayımlanmıştır.
(Link: https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-zor-olgularda-periton-diyalizi-85840.html)
Kendilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.