Doç. Dr. T. Şahutoğlu, Uz. Dr. Osman Erinç, Uz. Dr. Fevzi Necati Avşar, Diyaliz Sorumlu Hemşiresi Meral Beyaz, Uz. Dr. Aziz Batu ve Uz. Dr. Ayşegül Erinç'in çalışması yayımlanmıştır.
22 Mart 2019

Doç. Dr. T. Şahutoğlu, Uz. Dr. Osman Erinç, Uz. Dr. Fevzi Necati Avşar, Diyaliz Sorumlu Hemşiresi Meral Beyaz, Uz. Dr. Aziz Batu ve Uz. Dr. Ayşegül Erinç'in “Which Type of Temporary Hemodialysis Catheter Should Be Used for the Right Internal Jugular Vein? Prospective Observational Study of Straight vs. Precurved Catheters.” başlıklı çalışması yayımlanmıştır.
(Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30447048)
Kendilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.