Uz. Dr. Koray Öncel’in “Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ekim 2015-Ekim 2016 Tarihleri Arasında İncelenen Dışkı Örneklerindeki Parazit Dağılımı” başlıklı çalışması yayımlanmıştır
29 Ocak 2019

Uz. Dr. Koray Öncel’in “Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ekim 2015-Ekim 2016 Tarihleri Arasında İncelenen Dışkı Örneklerindeki Parazit Dağılımı” başlıklı çalışması yayımlanmıştır.
(Link: http://www.turkiyeparazitolderg.org/archives/archive-detail/article-preview/mehmet-akif-inan-eitim-ve-aratrma-hastanesi-mikrob/21960)
Kendilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.