Dr. Öğretim Üyesi Emine Zeynep Tarini’nin “TRICHILEMMAL CYST OF THE THIRD FINGERTIP: A CASE REPORT.” başlıklı çalışması yayımlanmıştır
14 Ocak 2019

Dr. Öğretim Üyesi Emine Zeynep Tarini’nin “TRICHILEMMAL CYST OF THE THIRD FINGERTIP: A CASE REPORT.” başlıklı çalışması yayımlanmıştır.
(Link: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218810414720113)
Kendilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.