Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi Yayımlandı
23 Mayıs 2018

Bilindiği üzere, 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ile bu yönetmelik kapsamında hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5) yayımlanarak yürürlüğe girmiş idi.

Söz konusu Yönetmelik ve standartlar kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarımızca uygulanması gereken memnuniyet anketleri ile anketlerin sağlık kurum ve kuruluşları tarafından doğru anlaşılıp doğru yorumlanması, kullanıcıların bilgi düzeylerinin artırılması ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla “Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi (Versiyon 2.0)” hazırlanmıştır.

Hasta ve çalışanların görüş ve deneyimlerine başvurmak ve beklentilerini doğru algılamak amacı ile kullanılan anketler ve ilgili rehberin, kullanıcılar için faydalı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz.Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi için tıklayınız.

Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Yatan Hasta Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Acil Servis Hasta Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Ayaktan Hasta Yakını Memnuniyet Anketi (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri ) için tıklayınız.

ADSM Hasta Memnuniyet Anketi için tıklayınız.


Çalışan Memnuniyet Anketi için tıklayınız.