2023 KBRN MASABAŞI VE SAHA TATBİKATI
29 Aralık 2023

Hastane idarecilerimizin ve personellerimizin katılımıyla gerçek zamanlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN ) 2023 Masabaşı ve Saha tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.