İş ve Meslek Hastalıkları

Klinik Hakkında

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Binası’nda İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniğimiz hizmet vermeye başlamıştır.

Çalışma hayatında çok sayıda tehlikeli etkenle karşılaşma söz konusu olabilir. Bu etkenlerden yeterince korunma sağlanmaması işe özgü hastalıkları ortaya çıkabilir ya da var olan sağlık sorunlarını şiddetlendirebilir. Meslek hastalığı; ‘’Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.’’ olarak tanımlanmıştır. Çalışanların meslek hastalıkları açısından ileri değerlendirmelerinin yapılabilmesi için İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniklerine başvurmaları gerekmektedir.

İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniğine Nasıl Başvurabilirsiniz?

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sevki

 -İş yeri hekimi dahil tüm hekimlerin sevki

-Çalışanın bireysel  başvurusu

*İş ve Meslek Hastalıkları polikliniğimize başvuru esnasında önceden yapılmış tetkik, radyolojik görüntüler ve  raporların getirilmesi işlemlerin hızlanması açısından son derece önemlidir.

 

İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniğinde Neler Yapılıyor?

Meslek hastalığı şüphesi ile polikliniğimize başvuran çalışanların hastalık öyküsü ve ayrıntılı iş öyküsü alınır, kapsamlı fizik muayene sonucunda gerekli tetkikler planlanır. İlgili uzmanlık dallarına ilişkin konsültasyonlar tamamlandıktan sonra oluşan karar doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumunca tanımlanan nitelikte, usulüne uygun sağlık kurulu raporu oluşturulur. Çalışana mevcut durumuna yönelik ayrıntılı bilgi verilir, ayrıca düzenlenen sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi yapılır. Meslek hastalıkları sağlık kurulu raporumuzda, tespit edilmiş olan sağlık sorununun önlenmesi ve yönetimi açısından işyeri hekimine yardımcı olabilecek bilgiler yer almaktadır.

Meslek Hastalıkları Değerlendirmesi Neden Önemli?

Meslek hastalığının tespit edilmesi, iş ile ilgili risk etkenlerinin ortadan kaldırılması, gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve iş yerinde sağlık gözetiminin yeniden planlanması adına fayda sağlayacaktır. Yapılan değerlendirme sonuçları aynı işyerinde görev yapan diğer çalışanların sağlığının korunması açısından da önemlidir.

 

Hastane santral numarası: (0414) 318 60 00      ( Dahili hat: 14118 )

11 Ekim 2023