ANTİBİYOTİK KONTROL KOMİTESİ
02 Haziran 2022

Görevi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

Komite Başkanı

Yakup ÇELİK

Başhekim Yard .

 

Üye

Esat Taylan UĞURLU

Başhekim Yard .

 

Üye

Leman KARAAĞAÇ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

 

Üye

Fatma HAKİM

Mikrobiyoloji Uzmanı

 

Üye

Sibel Ceylan GÜR

Sağlık Bakım Hizm.Md.

 

Üye

Özlem UÇAR

Sağlık Bakım Hizm.Md.Yrd.

 

Üye

Yusuf GÜLER

İdari Mali İşler Md.Yrd.

 

Üye

Hakan HOCAOĞLU

Eczacı

 

Üye

Havva ÇELİK

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Üye

Şükran ÇİFTÇİ

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Sekreter

Çiğdem AYALP

Enfeksiyon Hemşiresi