T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dış Kaynaklı Doküman

Güncelleme Tarihi: 12/10/2018

 sblogo97x88.png

 

 

DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ

Doküman No: DY.LS.01

Yayın Tarihi: 01.02.2017

Revizyon Tarihi: 28.05.2018

Revizyon No: 02

Sayfa No: 2 / 26


  

NO

DOKUMAN ADI

YAYIN TARİHİ

TAKİP YÖNTEMİ

İNTERNET ADRESİ

KONTROL

PERİYODU

BÖLÜM

SORUMLUSU

 

1

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

 

1.8.1998

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-555/eski2yeni.html

 

6 AY

HASTA HAKLARI BİRİMİ

 

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

 

2

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

 

26.4.2011

 

İNTERNET

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/yeniyonerge.htm

 

3 AY

HASTA HAKLARI BİRİMİ

 

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

 

 

 

 

 

3

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

6.10.2007

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-16212/saglik-hizmetlerinde-iyonlastirici-radyasyon-kaynaklari-

.html

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

RADYOLOJİ BİRİMİ

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ /RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ

 

 

 

4

 

BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ

 

 

 

24.2.2004

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-4005/bulasici-hastaliklarin-ihbari-ve-bildirim-sistemi-yoner-.html

 

 

 

6 AY

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BAŞKANI

 

 

 

5

 

POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK SIRASI GENELGESİ

 

 

 

2010/73-80

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-11483/poliklinik-hizmetlerinde-oncelik-sirasi-hakkinda-genelg-.html

 

 

 

3 AY

 

 

 

HASTA KABUL BİRİMİ

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


 

 

 

 

6

 

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ

 

 

 

 

1.3.2011

 

 

 

 

İNTERNET

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3735,6menmuniyetanketleriuygulamarehberipdf.pdf?0

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

KALİTE BİRİMİ

 

 

 

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

 

 

 

 

7

POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HK. YÖNERGE

 

 

 

 

 

19.10.2007

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-5280/saglik-hizmeti-sunumunda-poliklinik-hizmetlerinin-hasta-

.html

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

HASTA HAKLARI BİRİMİ

 

 

 

 

BAŞHEKİM/HASTA HAKLARI SORUMLUSU

 

 

 

8

 

 

TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETMELİĞİ

 

 

 

22.07.2005

DEĞİŞİK 05.11.2013

 

 

 

İNTERNET

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7557&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

 

 

 

3 AY

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

9

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

6.4.2011

 

İNTERNET

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm

 

6 AY

 

İDARİ BİRİM

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

 

 

10

 

 

EVSEL ATIK YÖNETMELİĞİ

 

 

 

27.10.2010

 

 

 

İNTERNET

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/10/20101027-7.htm

 

 

 

6 AY

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ


 

 

 

11

 

ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

 

 

 

11.8.2005

 

 

 

İNTERNET

http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/MEVZUAT/18_08_2010_12_

59_10.pdf

 

 

 

6 AY

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

 

 

12

 

 

 

STERİLİZASYON YÖNETMELİĞİ

 

 

 

Değişik: 01.04.2005

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumlari-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

13

 

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

 

2.12.2011

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t

r/TR,86/resmi-yazismalarda-uygulanacak-esas-ve-

 

3 AY

 

İDARİ BİRİM

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

14

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

 

23.7.1965

 

İNTERNET

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

 

6 AY

 

İDARİ BİRİM

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

15

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ

 

1.3.2011

 

İNTERNET

http://www.kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=26

 

HER AY

 

KALİTE BİRİMİ

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

16

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

 

18.1.2007

 

İNTERNET

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html

 

6 AY

 

TAŞINIR KAYIT BİRİMİ

TAŞINIR KAYIT VE KONT. GÖREVLİLERİ

 

 

17

 

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ

 

 

19.4.2011

 

 

İNTERNET

http://www.ttb.org.tr

/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=33

 

 

6 AY

 

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

 

18

KAMU İHALE KANUNUN VE ALT YÖNETMELİKLER

 

22.1.2002

 

İNTERNET

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24648_4734.html

 

3 AY

 

SATINALMA BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


 

 

 

19

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

SİGORTASI KANUNU

 

 

 

31.5.2006

 

 

 

İNTERNET

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm

 

 

 

6 AY

 

 

FATURALANDIRMA BİRİMİ

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

20

4857 SAYILI İŞ KANUNU VE ALT YÖNETMELİKLER

 

22.5.2003

 

İNTERNET

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4857.html

 

6 AY

 

İDARİ BİRİM

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ

 

 

 

21

 

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 

 

 

10.12.2003

 

 

 

İNTERNET

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

 

 

 

6 AY

 

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

22

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

16.5.2003

 

İNTERNET

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/19816_0.html

 

6 AY

 

ARŞİV

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

 

23

ÖZÜRLÜLÜKÖLÇÜTÜ VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

 

 

16.12.2010

 

 

 

 

İNTERNET

 

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-11521/ozurluluk-olcutu-siniflandirilmasi-ve-ozurlulere-verile-.html

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

SAĞLIK KURULU

 

 

 

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ

 

 

 

24

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNEVER İLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA GENELGE

 

 

 

17.4.2006

 

 

 

İNTERNET

 

http://www.ttb.org.tr

/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=35

 

 

 

6 AY

 

 

 

SAĞLIK KURULU

 

 

 

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ


 

 

 

25

SİLAH RUHSATI VERİLECEK KİŞİLERE VERİLECEK SAĞLIK RAPORU HAKKINDA GENELGE

 

 

 

24.5.2004

 

 

 

İNTERNET

 

http://www.ttb.org.tr

/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=35

 

 

 

6 AY

 

 

 

SAĞLIK KURULU

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

26

SÜRÜCÜ ADAYLARI

VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNDE

 

 

26.9.2006

 

 

İNTERNET

http://www.kararara.com/forum/viewtopic

.php?f=3&t=2479#p2802

 

 

6 AY

 

 

SAĞLIK KURULU

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

27

 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

 

 

 

13.01.1983

 

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumlari-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

TIBBİ HİZMETLER BİRİMİ

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

 

 

 

28

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

12.05.2006

 

 

 

 

 

 

İNTERNET

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatIliski=0&MevzuatKod=7.5.10299&sourceXmlSearch=

 

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

 

MUTEMETLİK

 

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

29

 

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

 

24.03.2013

Değişik:RG- 26/9/2013

 

 

İNTERNET

http://www.ttb.org.tr

/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=953

:teblig&

 

 

6 AY

 

 

GELİR TAHAKKUK

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


 

 

 

 

30

 

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

 

 

18.06.2010

Değişik:RG- 14/2/2012

 

 

 

 

İNTERNET

 

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-15070/diyaliz-merkezleri-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yap-.html

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

DİYALİZ ÜNİTESİ

 

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

31

 

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

 

8.3.1995

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-524/saglik-bakanligi-disiplin-amirleri-yonetmeligi.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

32

 

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

 

 

11.12.2009

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-9912/saglik-bakanligi-hizmet-ici-egitim-yonetmeligi.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

EĞİTİM BİRİİMİ

 

 

 

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

 

 

33

 

SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

 

8.9.1986

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-525/saglik-bakanligi-sicil-amirleri-yonetmeligi.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

 

BAŞHEKİM

 

34

 

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

 

9.1.2007

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-4131/tibbi-cihaz-yonetmeligi.html

 

6 AY

 

SATINALMA BİRİMİ

 

SATINALMA GÖREVLİSİ

 

 

 

35

 

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUM YÖNETMELİĞİ

 

10.03.2005

Değişik 06/11/2007

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-570/evde-bakim-hizmetleri-sunumu-hakkinda-yonetmelik.html

 

 

 

6 AY

 

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

BAŞHEKİM


 

 

36

 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

11.05.2000

Değişik: RG15/03/2007

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-510/acil-saglik-hizmetleri-yonetmeligi.html

 

 

6 AY

 

 

ACİL SERVİS

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

 

 

 

 

37

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2007

 

 

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

 

 

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-5280/saglik-hizmeti-sunumunda-poliklinik-hizmetlerinin-hasta-

.html

 

 

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

 

 

POLİKLİNİKLER

 

 

 

 

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

 

 

38

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

 

 

 

 

24.2.2011

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-12133/saglik-bakanliginca-sunulan-evde-saglik-hizmetlerinin-u-.html

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

 

 

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

39

 

SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ

 

 

17.4.2009

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-6842/su-aritma-sistemi-yonergesi.html

 

 

6 AY

 

 

DİYALİZ ÜNİTESİ

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

40

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

 

 

 

9.1.1995

 

 

 

İNTERNET

 

http://www.saglik.gov

.tr/TR/dosya/1- 38284/h/1663.pdf

 

 

 

6 AY

 

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


 

 

 

41

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

 

 

 

6.11.2011

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-4688/yatakli-tedavi-kurumlari-tibbi-kayit-ve-arsiv-hizmetler-

.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

ARŞİV BİRİMİ

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

 

42

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

 

 

 

16.10.2009

 

 

 

 

İNTERNET

 

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-9405/yatakli-saglik-tesislerinde-acil-servis-hizmetlerinin-u-

.html

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

ACİL SERVİS

 

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

43

VÜCUT DIŞINDA

KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK

ÖKZAELMLİUKLHEARSTTEABNLEİĞİ

 

 

7.4.2005

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-2872/vucut-disinda-kullanilan-tibbi-tani-

httcpih:/a/zwlawriw-ic.tinkh-okr.tgao-v.t

 

 

6 AY

 

 

SATINALMA BİRİMİ

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

44

BİRLİKLERİ VERİMLİLİK

 

5.10.2012

 

İNTERNET

 

r/TR,573/kamu-hastane-birlikleri-

 

6 AY

 

VERİMLİLİK BİRİMİ

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

45

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GENELGESİ

 

14.5.2012

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t

r/TR,201/calisan-guvenliginin-saglanmasi-

 

6 AY

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

 

 

 

 

46

 

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE

 

 

 

 

 

10.11.2012

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

http://www.saglik.gov

.tr/SaglikTurizmi/belge/1-15951/saglik-hizmetleri-daire-baskanliklarinin-gorevlerine-da-.html

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


 

 

47

 

MHRS HAKKINDA YÖNERGE

 

 

13.6.2012

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-15593/mhrs-hakkinda-yonerge.html

 

 

6 AY

 

 

BİLGİ İŞLEM

 

 

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

 

 

48

 

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI STANDART KADRO YÖNERGESİ

 

 

23.5.2012

 

 

İNTERNET

http://www.saglikaktu

el.com/haber/saglik-bakanligi-tasra-teskilati-standart-kadro-yonergesi-

26043.htm

 

 

6 AY

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

49

 

 

 

MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN GENELGE

 

 

 

 

 

11.6.2012

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

http://personel.saglik.gov.tr/20121-sayili-hakem-kurulu-kararlari-uyarinca-merkez-teskilati-personeline-yapilacak-ek-odemeye-iliskin-genelge-id3612-26.html

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ

 

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

50

ALT BÖLGE TAYİNLERİ VE İL İÇİ ATAMALAR HAKKINDA GENELGE

 

 

 

8.9.2011

 

 

 

İNTERNET

http://personel.saglik.gov.tr/alt-bolge-tayinleri--ve-il-ici-atamalar-hakkinda-genelge-id3284-26.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

51

 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

 

 

 

 

8.4.2011

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

http://personel.saglik.gov.tr/4b-sozlesmeli-personelinin-yeniden-hizmete-alinmasi-ve-kurum-ici-yer-degisikligine-dair-yonerge-id3030-26.html

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


 

 

 

52

 

OKSİJEN ÜRETİM VE DEPOLAMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE

 

 

 

14.9.2012

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglikaktuel.com/haber/hastanelerde-oksijen-uretim-ve-depolama-sistemi-hakkinda-genelge-27913.htm

 

 

 

6 AY

 

 

 

TEKNİK BİRİM

 

 

 

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

 

 

53

MEDİKAL GAZ FAALİYETLERİ HAKKINDA GENELGE

 

 

19.12.2011

 

 

İNTERNET

http://www.saglikaktuel.com/haber/medikal

-gaz-faaliyetleri-hakkinda-genelge-23460.htm

 

 

6 AY

 

 

TEKNİK BİRİM

 

 

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

 

 

54

 

ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ

 

 

31.12.2005

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-4998/on-mali-kontrol-islemleri-yonergesi.html

 

 

6 AY

 

 

SATINALMA BİRİMİ

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

55

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇİŞ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 2012/36 SAYILIGENELGE

 

 

31.10.2012

 

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/TR,1469/2012-36-

nolu-kamu-hastane-birliklerine-gecis-islemleri-.html

 

 

6 AY

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

BAŞHEKİM

 

56

T.K.H.K. TAŞRA

TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

31.10.2012

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.t

r/TR,1471/turkiye-kamu-hastaneleri-

 

6 AY

 

İDARİ BİRİM

 

BAŞHEKİM

 

 

57

 

SATIN ALMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

 

 

2.11.2012

 

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/TR,972/2012-03-

nolu-satinalma-islemleri-ile-ilgili-genelge.html

 

 

6 AY

 

 

SATINALMA BİRİMİ

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

58

 

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

 

24.3.2013

 

İNTERNET

http://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/?page=duyurular&anns_ID

=3947

 

6 AY

 

GELİR TAHAKKUK

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ YARDIMCISI


 

 

 

 

59

 

MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI’NIN 03.01.2013 TARİH VE 33 SAYILI GENELGE

 

 

 

 

3.1.2013

 

 

 

 

İNTERNET

 

http://www.saglikaktuel.com/haber/mali-ve-sosyal-haklara-iliskin-maliye-bakanliginin-03012013-tarih-ve-33-sayili-g-29532.htm

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

SATINALMA BİRİMİ

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

60

 

BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ

 

 

11.5.2012

 

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/TR,110/doner-sermaye-butce-uygulamalari-20121-sayili-genelge.html

 

 

6 AY

 

 

SATINALMA BİRİMİ

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

61

 

2014-2015-2016

YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRISI GENELGESİ

 

 

 

30.10.2013

 

 

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/TR,4562/2013-12-nolu-2014-2015-2016-

doner-sermaye-butce-cagrisi-.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

SATINALMA BİRİMİ

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

62

2012/49 NOLU TİCARİ ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE

 

 

 

31.12.2012

 

 

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/TR,1809/2012-49-

nolu-ticari-alanlarin-kiraya-verilmesine-iliski-.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

SATINALMA BİRİMİ

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

63

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

14.2.2013

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1297,turkiye

-kamu-hastaneleri-kurumuna-bagli-saglik-tesisler-.pdf

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ

 

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


 

 

 

 

64

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN KALİTE KATSAYISININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

 

 

 

14.2.2013

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1303,saglik-tesisi-kalite-yonergesi-

--14022013.pdf?0

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

 

 

 

 

65

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞILK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE

 

 

 

 

 

 

 

14.2.2013

 

 

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

 

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1302,laboratuvar-uzmanlari-kriter-katsayilari-yonergesi--

-14-.pdf?0

 

 

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

 

EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ

 

 

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

66

 

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ

 

 

 

14.2.2013

 

 

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1820,genel-yazi-yeni-girisimsel-islemler-yonergesi-03062013.pdf?0

 

 

 

6 AY

 

 

 

İNCELEME HEYETİ

 

 

 

BAŞHEKİM


 

 

 

 

 

 

67

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

 

 

 

 

 

 

14.2.2013

 

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1299,2-basamak-birim-performans-

yonergesi---14022013.pdf?0

 

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

EK ÖDEME MUTEMETLİĞİ

 

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

68

 

 

SHKS DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

 

 

 

5.2.2013

 

 

 

İNTERNET

http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files

/duyurular_2011/2011/09_mart_2011/dys_icsayfalar.pdf

 

 

 

6 AY

 

 

 

KALİTE YÖNETİMİ

 

 

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

 

 

 

 

 

 

69

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ UZMAN VE BÜRO GÖREVLİLERİNİN İŞE ALINMA VE BİRLİKLERE DAĞILIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

 

 

 

 

 

 

 

14.2.2013

 

 

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

 

 

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1347,yonerge.pdf

 

 

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ


 

 

 

 

 

70

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TALEBİ İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

 

 

 

 

 

20.2.2013

 

 

 

 

 

İNTERNET

 

 

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1375,doner-sermaye-isletmesi-kapsaminda-destekleyici-talebi-

.pdf?0

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

 

SATINALMA BİRİMİ

 

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

71

ACİL SERVİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE KLİNİK KARAR VERME REHBERİ OLUŞTURULMUŞTU R

 

 

 

7.3.2013

 

 

 

İNTERNET

 

http://www.tkhk.gov.tr/TR,2601/acil-servis-klinik-karar-verme-rehberleri.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

ACİL SERVİS

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

72

 

2013-3 NOLU 209 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GENELGESİ

 

 

 

13.3.2013

 

 

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1465,2013-3-nolu-209-sayili-kanun-degisikligi-genelgesi.pdf

 

 

 

6 AY

 

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

73

2013-4 NOLU İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

 

 

 

22.3.2013

 

 

 

İNTERNET

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1517,2013-04-nolu-ihalelere-katilmaktan-yasaklama-islemleri-

.pdf?0

 

 

 

6 AY

 

 

 

SATINALMA BİRİMİ

 

 

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

 

74

 

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 1. MADDESİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

 

 

 

17.4.2013

 

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglikaktuel.com/haber/atama-ve-yer-degistirme-yonetmeliginin-gecici-1-maddesi-ile-ilgili-duyuru-tkhk-31319.htm

 

 

 

 

6 AY

 

 

 

 

İDARİ BİRİM

 

 

 

 

BAŞHEKİM


 

 

 

75

 

 

HUKUKİ YARDIM GENELGESİ 2013 – 2

 

 

 

17.4.2013

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-24193/hukuki-yardim-genelgesi-20132-17042013-tarih-ve-9854say-.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

TÜM ÇALIŞANLAR

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

76

SHKS VE İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ GÜNCELLENDİ

 

 

24.4.2013

 

 

İNTERNET

http://www.kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=46&newsCat=1&newsID=976

 

 

6 AY

 

 

KALİTE BİRİMİ

 

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

77

ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ

26.12.2013

İNTERNET

https://obs.gov.tr/giris.aspx

6 AY

TÜM ÇALIŞANLAR

BAŞHEKİM

 

 

 

78

 

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

 

 

20.08.2008

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,11257/saglik-bakanligi-yangin-onleme-ve-sondurme-yonergesi.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

SİVİL SAVUNMA

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

79

 

 

BEBEK VE ÇOCUK İZLEM PROTOKOLLERİ

 

 

 

5.6.2008

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-6946/bebek-ve-cocuk-izlem-protokolu-genelgesi-2008--45.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

DOĞUMHANE

 

 

 

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

 

 

 

80

 

DOĞUM SONRASI BAKIM YÖNETİMİ REHBERİ

 

 

 

3.5.2010

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov

.tr/TR/belge/1-10310/dogum-sonu-bakim-yonetim-rehberi-genelgesi-2010--27.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

DOĞUMHANE

 

 

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ


 

 

 

81

İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK(ADVERS ETKİ)

 

 

 

15.04.2014

 

 

 

İNTERNET

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19578&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

 

 

 

6 AY

 

 

 

ECZANE

 

 

 

ECZANE

 

 

82

 

 

HİZMET KALİTE STANDARTLARI

22.05.2017

GÜNCELLEME TARİHİ

 

 

İNTERNET

http://www.kalite.saglik.gov.tr/TR,12680/guncel-standartlar.html

 

 

6 AY

 

 

KALİTE YÖNETİMİ

 

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

 

83

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

11.8.1973

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10430/devlet-memurlarinin-tedavi-yardimi-ve-cenaze-giderleri-yonetmeligi.html

 

 

6 AY

İDARİ MALİ İŞLER HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞHEKİMLİK

 

 

84

SAĞLIK BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

GÜNCELLENME TARİHİ : 20.10.2016

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10429/saglik-bakanligi-aday-memurlarinin-yetistirilmelerine-iliskin-yonetmelik.html

 

 

6 AY

 

 

 

BAŞHEKİMLİK

 

 

BAŞHEKİMLİK

 

 

85

KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

09.03.2000

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10446/kanser-erken-teshis-ve-tarama-merkezleri-yonetmeligi.html

 

6 AY

 

 

KETEM

 

 

BAŞHEKİMLİK

 

 

86

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

 

 

01.12.1999

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10441/saglik-bakanligi-personeli-gorevde-yukselme-yonetmeligi.html

 

 

6 AY

 

 

BAŞHEKİMLİK

 

 

BAŞHEKİMLİK

 

 

87

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

08.05.1988

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10439/afetlere-iliskin-acil-yardim-teskilati-ve-planlama-esaslarina-dair-yonetmelik.html

 

 

6 AY

 

 

SİVİL SAVUNMA UZMANI

 

 

BAŞHEKİMLİK

 

 

88

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI VE YEŞİL KART UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

13.08.1992

 

 

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10470/odeme-gucu-olmayan-vatandaslarin-tedavi-giderlerinin-devlet-tarafindan-karsilanmasi-ve-yesil-kart-uygulamasi-hakkinda-yonetmelik.html

 

 

 

 

 

6 AY

 

 

İDARİ MALİİŞLER HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

BAŞHEKİMLİK

 

 

89

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 

11.08.1999

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10463/kamu-personeli-ve-bunlarin-emeklilerinin-yurt-disinda-tedavilerine-iliskin-yonetmelik.html

 

 

6 AY

 

 

PERSONEL ŞUBE

 

 

BAŞHEKİMLİK

 

 

90

 

 

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

 

20.10.2016

GÜNCELLENME TARİHİ

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10459/ilkyardim-yonetmeligi.html

 

 

6 AY

 

 

SİVİL SAVUNMA UZMANI

 

 

BAŞHEKİMLİK

 

91

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

 

 

02.09.2003

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10455/sozlesmeli-saglik-personeli-atama-ve-nakil-yonetmeligi.html

 

 

6 AY

 

 

BAŞHEKİM

 

 

BAŞHEKİM

 

92

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

 

24.11.2017

 

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,28791/kisisel-saglik-verilerinin-islenmesi-ve-mahremiyetinin-saglanmasi-hakkinda-yonetmelik.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

93

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

 

 

19.04.2011

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10526/hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-yayimlanmistir.html

 

 

6 AY

 

 

BAŞHEKİMLİK

 

 

BAŞHEKİM

 

 

94

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YENİ YÖNETMELİK

 

 

18.06.2010

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10517/diyaliz-merkezleri-hakkinda-yeni-yonetmelik.html

 

 

6 AY

 

 

BAŞHEKİM

 

 

BAŞHEKİM

 

 

 

 

95

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

15.11.1990

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10495/mal-bildiriminde-bulunulmasi-hakkinda-yonetmelik.html

 

 

 

6 AY

 

 

 

PERSONEL ŞUBE

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

96

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

 

27.04.2004

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10493/sozlesmeli-saglik-personeli-disiplin-kurullari-hakkinda-yonetmelik.html

 

 

6 AY

 

 

 

PERSONEL ŞUBE

 

 

 

BAŞHEKİM

 

 

97

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

30.05.2007

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10488/bulasici-hastaliklar-surveyans-ve-kontrol-esaslari-yonetmeligi.html

 

 

6 AY

 

 

ENFEKSİYON BİRİMİ

 

 

BAŞHEKİM

 

 

98

AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

07.12.2006

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,10477/ambulans-hizmetleri-yonetmeligi.html

 

 

6 AY

 

 

İDARİ MALİİŞLER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

BAŞHEKİM

 

 

99

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

 

 

09.01.1995

 

 

İNTERNET

http://www.saglik.gov.tr/TR,11252/saglik-bakanligi-izin-yonergesi.html

 

 

6 AY

 

 

PERSONEL ŞUBE

 

 

BAŞHEKİM