T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Poliklinik Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 26/04/2018

Polikliniklerimiz sabah 08.30 -16.00 saatleri arasında yapılmakta olup toplam 93 tane poliklinikle hizmet vermektedir.

 Hastanemiz internet, telefon ve bankolardan randevu ve direkt başvuru sistemi ile hizmet vermektedir. Acil ünitemiz 24 saat hizmet vermektedir.

İnternetten  randevu alabilmek için www.sueadh.saglik.gov.tr adresine başvurabilir, hastane  girişinde bulunan kiosk cihazımızdan TC. Kimlik numaranızla giriş yaparak, poliklinik girişlerindeki bilgi işlem personelinden numara alarak ilgili poliklinik bankosuna başvurabilir, ev, iş, ankesör veya cep telefonlarınızdan 182 numaralı ”MHRS Çağrı Merkezini” arayarak hastanemizde sıra beklemeden muayene olabilirsiniz.

 

                          MEDİKAL ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİ

Kanser önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu durumundadır. Ölüm nedeni olarak, kalp ve damar hastalıklarının hemen ardından gelmektedir. Batı toplumlarında her yıl 250–350 kişiden biri kansere tutulmaktadır. 60 yaşın üzerindeki gurupta ise kanser sıklığı çok artmakta 300 kişide 4–5 civarına yükselmektedir. Ülkemizde kesin istatistikler bulunmamakla birlikte görülme sıklığının bunun yarısı kadar olduğu tahmin edilmektedir.

Tedavisi ve tanısı birçok uzmanlık dallarının işbirliğini gerektirmektedir. Tedavisi güçtür. Erken tanı önemlidir. Cerrahi ve radyoterapi lokal tedavi yöntemleri olup, onların arkasından kemoterapi ve immünoterapi gibi sistemik tedaviler uygulanmaktadır. Kemoterapi sitotoksik ilaçlarla yapıldığı için özel bir ihtisas konusudur. Etkili dozlarda, fakat hastayı yan tesirlerden koruyarak yapılması gereklidir.  Bütün bu branşların koordinasyonu ve uyumlu çalışması hastanın tüm yukarıdaki tedavilerden en iyi şekilde faydalanması ancak Tıbbi Onkoloji uzmanı tarafından koordine edilmesi ile mümkün olmaktadır.

            Hastanemiz bünyesinde 2008 yılından bu yana Tıbbı Onkoloji bölümü faaliyet göstermektedir. Günlük 12–15 arasında kemoterapi uygulanmaktadır. Hastanemizde hastalarımız gerektiğinde tüm ilgili branşların katıldığı konseylerde tartışılmakta ve hastaya sağlanan fayda maksimum olmaktadır. Hastanemizde tüm kemoterapiler verilebilmekte ve planlanabilmektedir.        

DİYABET POLİKLİNİĞİ

Diyabet Hastalarının polikliniklerin günlük karmaşasından uzak sağlık hizmetine daha kolay ulaşması amaçlanmıştır.

Diyabet (Şeker) tüm vücut organlarında hasara yol açan kan şekeri yüksekliği ile seyreden tedavi edilmeyince yıkıcı etkileri olan bir hastalıktır. Diyabet Polikliniği tüm diyabet hastalarının takip ve tedavisini yapan, beslenme önerilerinde bulunan hastane birimidir. Diyabet Polikliniğimiz 29.10.2011 tarihinde hizmete girmiştir. Polikliniğimizde diyabet hastalarının tüm tetkik, takip ve tedavileri yapılamaktadır.

İlimizde bir ilk olan Diyabet Polikliniğimiz bir uzman hekim ve diyabet konusunda eğitimli bir hemşire ile göreve başlamıştır.  Bu polikliniğimizde hekimlerimiz diyabetik hastalara gereken diyet, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçların kullanımı ile ilgili eğitimleri daha rahat verebilmekte, hastalarımız doktor ve diyabet hemşiresi tarafından ısrarla vurgulanan bu bilgileri daha rahat kavrayabilmektedir. Ayrıca planlanan dosya takip sistemi ile hastaların tedavi ile son durum değişiklikleri komplikasyonların gelişip gelişmediği daha rahat takip edilebilecektir.

Diyabet Polikliniğimize Gelen Hastalarımıza İlk Olarak Neler Yapılmaktadır:

Hastalarımız ilk geldiğinde onlara ait bir dosya hazırlanıyor, hasta tüm bilgilerinin mevcut olduğu bu dosya ile birlikte muayene oluyor. Hastanemizden ayrıldığında o dosya diyabet polikliniğimize teslim edilip, bir sonraki gelişlerinde hastalarımızın durumu hakkında bilgi sahibi olarak hastalarımıza en uygun tedaviyi sunmaya çalışılmaktadır. Diyabet polikliniğimize gelen hastalarımıza diyabetle ilgili eğitimler verilmektedir.

 

                                                           ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİ

 Endokrinoloji hormonlar ve metabolizma ile ilgilenir. Hormon sistemi vücudumuzu doğumdan itibaren etkiler ve beyin ve böbrek üstü bezi gibi birbirinden yer olarak uzak farklı organların ahenk içinde çalışmasını sağlar. Hastalarımızda meydana gelen iç salgı bezi (Tiroit bezi, hipofiz bezi, böbrek üstü, pankreas v.s) rahatsızlıklarının teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

Guatr, kemik erimesi (osteoporoz),şeker hastalığı, obezite v.s hastalarına hizmet vermektedir.

                                                           ALGOLOJİ (AĞRI) POLİKLİNİĞİ

Kronik ağrı (3 aydan uzun süren ağrı), iş ve aile hayatımızda ciddi problemlere yol açabilen ve bu nedenle hayat kalitesinde düşüklüğe yol açan, toplumda sık görülen bir sorundur. Hastanemiz bünyesinde açılan Ağrı Polikliniğinde sosyal hayatımızı sekteye uğratan, uzun süreli ağrılar kişi bazında incelenerek çözüme ulaşması planlanmaktadır. Ağrı polikliniğine başvuran hastalar; kronik ağrısı olan ve söz konusu ağrıya neden olan hastalığın tedavisi için cerrahi tedavi protokolü planlanmayan(uygulanamayan) hastalardır. Uzun sureli kas (fibromyalji) ve eklem (diz, omuz) kaynaklı ağrılar, kronikleşen bel ağrıları, ameliyat endikasyonu konmayan boyun ve bel fıtığı, geçirilmiş operasyon sonrası görülen ağrılar, nöropatik ağrılar olarak adlandırdığımız özellikle diyabet hastalığı başta olmak üzere birçok nedenle görülen sinir harabiyetine bağlı ağrılar polikliniğimizde değerlendirilip ağrıya yönelik tedavileri planlanacaktır. Amacımız, kişinin var olan ağrısını azaltarak hayat kalitesini yükseltmektir.

Polikliniğimizde görülecek hastalar:

Bel ve boyun fıtığı problemi olup ameliyat ile tedavi planlanmayan hastalar
Bel ve boyun fıtığı tedavisi için ameliyat geçirip ağrısı geçmeyen hastalar
Diz ve omuz ağrısı olan hastalar
Yaygın kas ağrısı olup, ilaç tedavisi ve fizik tedaviden fayda görmeyen hastalar
Diyabet hastalığına bağlı kronik ağrılar
Damar tıkanıklığına bağlı geçmeyen ağrılar
Son dönem kanser hastaları
AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ

Aile hekimleri, iç hastalıkları, kadın hastalıkları – doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, psikiyatri branşlarında eğitimlerini tamamlamış ve uzman hekimler olarak sağlık bakım ekipleri içinde yerlerini alırlar. Amacımız bireylerin biyo-psiko-sosyal açıdan sağlıklarını korumak ve hasta odaklı bakımı geliştirmek, bireyleri hastalık öncesinde periyodik bakım ile düzenli takip ederek sağlık halini korumak ve geliştirmektir.

Aile hekimliği, hastalarında yaş, cinsiyet, organ ya da sistem ayırımı yapmaz, eğitimi dahilindeki tüm hastalara hizmet verir.  

Hastanemizde aile hekimliği polikliniği hastalarımıza hizmet vermektedir.

                                                   SEMT POLİKLİNİĞİ

Devteşti Semt Polikiniğimizin kuruluş amacı; Bağlarbaşı semti ve civar semtlerde bulunan vatandaşlarımızın hastanemize ulaşım sıkıntısı yaşamamaları için özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve daha huzurlu bir ortamda muayene olmaları sağlanmaktır.

 

08.03.2010 tarihinde hizmete başlayan Devteşti Semt Polikliniliğimizde Acil Servis, Dahiliye, Göz, Aile Hekimliği, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, KBB, Enfeksiyon Hastalıkları, Ortopedi poliklinikleri ve Diş poliklinikleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda birimimizde röntgen ve laboratuar hizmetleri yanı sıra hastanemiz otomasyon sistemi üzerinden tüm hastalarımızın MR ve Tomografi görüntüleri PACS sistemi aracılığıyla görüntülenebilmektedir.

               

          Devteşti Semt Polikliniğimizde; Pazartesi ve Çarşamba günü Fizik Tedavi; Salı, Perşembe ve Cuma günleri de Ortopedi hizmetinin verildiği, diğer poliklinikte her türlü kan tahlili, röntgen çekimi, EKO (Ekokardiyografi), EKG ve Solunum fonksiyon testi yapılmaktadır.

                                                      Adres:

                               Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi                            

                               Telefon: 0414 318 67 83                        Şanlıurfa

poliklinikler2.jpg

TAŞ KIRMA POLİKLİNİĞİ

Taş Kırma-ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy - Vücut dışından şok dalgalarıyla taş kırma) günümüzde böbrek taşlarının tedavisinde en sık ve güvenle kullanılan tedavi yöntemidir.

poliklinikler3.jpg

Bu yöntem vücut dışından gönderilen şok dalgalarının taşa çarparak onu kırması esasına dayanar dayanır.  Açık cerrahinin aksine çevre dokulara zarar vermeden çalışır. Burada taşlar kum taneleri gibi parçalanırlar ve idrarla kolaylıkla atılabilecek hal alırlar. ESWL böbrek taşlarının cerrahiye gerek kalmadan ortadan kaldırılmasına olanak sağlayan, cerrahiye göre daha konforlu, daha risksiz ve daha ucuz bir tedavi yöntemidir.

 

 

 

 

 

KALP DAMAR CERRAHİ PLK,

GÖĞÜS CERRAHİ PLK.

ÇOCUK CERRAHİ PLK.

İNTANİYE PLK

BEYİN CERRAHİ PLK

GÖĞÜS HASTALIKLARI PLK

AİLE HEKİMLİĞİ PLK

SFT PLK

KARDİYOLOJİ PLK.

EKG

EFOR

KAN ALMA

GÖZLEM ODASI

ÇOCUK GÖZLEM ODASI

MUAYENE ODASI

RESÜSİTASYON ODASI

CERRAHİ MÜDAHELE ODASI

KİMYASAL ARINDIRMA ODASI

PSİKO-SOSYAL DESTEK ODASI

ENJEKSİYON ODASI

TOMOGRAFİ, RÖNTGEN, ULTRASONOGRAFİ ODASI

YOĞUN BAKIM

AMELİYATHANE

POLİKLİNİKLER

KULAK BURUN BOĞAZ

ÜROLOJİ

NÖROLOJİ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

CİLDİYE

GÖZ

GENELCERRAHİ

PSİKİYATRİ

SİGARA BIRAKMA

ANESTEZİ

ALGOLOJİ

HEMATOLOJİ

DİYABET

ONKOLOJİ

NEFROLOJİ

ORTOPEDİ

İÇ HASTALIKLAR

ENDOKRİNOLOJİ

GASTROLOJİ

ROMATOLOJİ

SAĞLIK KURULU POLİKLİNİKLERİ

FİZİK TEDAVİ

KALP DAMAR CERRAHİ PLK,

GÖĞÜS CERRAHİ PLK.

ÇOCUK CERRAHİ PLK.

İNTANİYE PLK

BEYİN CERRAHİ PLK

GÖĞÜS HASTALIKLARI PLK

AİLE HEKİMLİĞİ PLK

SFT PLK

KARDİYOLOJİ PLK.

EKG

EFOR

KAN ALMA

GÖZLEM ODASI

ÇOCUK GÖZLEM ODASI

MUAYENE ODASI

RESÜSİTASYON ODASI

CERRAHİ MÜDAHELE ODASI

KİMYASAL ARINDIRMA ODASI

PSİKO-SOSYAL DESTEK ODASI

ENJEKSİYON ODASI

TOMOGRAFİ, RÖNTGEN, ULTRASONOGRAFİ ODASI

YOĞUN BAKIM

AMELİYATHANE

POLİKLİNİKLER

KULAK BURUN BOĞAZ

ÜROLOJİ

NÖROLOJİ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

CİLDİYE

GÖZ

GENELCERRAHİ

PSİKİYATRİ

SİGARA BIRAKMA

ANESTEZİ

ALGOLOJİ

HEMATOLOJİ

DİYABET

ONKOLOJİ

NEFROLOJİ

ORTOPEDİ

İÇ HASTALIKLAR

ENDOKRİNOLOJİ

GASTROLOJİ

ROMATOLOJİ

SAĞLIK KURULU POLİKLİNİKLERİ

FİZİK TEDAVİ

EK BİNA

KALP DAMAR CERRAHİ PLK,

GÖĞÜS CERRAHİ PLK.

ÇOCUK CERRAHİ PLK.

İNTANİYE PLK

BEYİN CERRAHİ PLK

GÖĞÜS HASTALIKLARI PLK

AİLE HEKİMLİĞİ PLK

SFT PLK

KARDİYOLOJİ PLK.

EKG

EFOR

KAN ALMA

GÖZLEM ODASI

ÇOCUK GÖZLEM ODASI

MUAYENE ODASI

RESÜSİTASYON ODASI

CERRAHİ MÜDAHELE ODASI

KİMYASAL ARINDIRMA ODASI

PSİKO-SOSYAL DESTEK ODASI

ENJEKSİYON ODASI

TOMOGRAFİ, RÖNTGEN, ULTRASONOGRAFİ ODASI

YOĞUN BAKIM

AMELİYATHANE

POLİKLİNİKLER

KULAK BURUN BOĞAZ

ÜROLOJİ

NÖROLOJİ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

CİLDİYE

GÖZ

GENELCERRAHİ

PSİKİYATRİ

SİGARA BIRAKMA

ANESTEZİ

ALGOLOJİ

HEMATOLOJİ

DİYABET

ONKOLOJİ

NEFROLOJİ

ORTOPEDİ

İÇ HASTALIKLAR

ENDOKRİNOLOJİ

GASTROLOJİ

ROMATOLOJİ

SAĞLIK KURULU POLİKLİNİKLERİ

FİZİK TEDAVİ