T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Laboratuvar Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 18/03/2019

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı hekimlerin sorumluluğunda, deneyimli ve eğitimli teknisyen kadrosu ile kalite hizmet standartları çerçevesinde hizmet vermektedir. Sunulan hizmetin kalitesini sürekli olarak geliştirerek, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, gizlilik ilkeleri çerçevesinde ekonomik ve kaliteli hizmet vermek temel amacımızdır. Bakteriyoloji, parazitoloji, seroloji ve moleküler mikrobiyoloji birimlerinden oluşmaktadır.

Bakteriyoloji, Parazitoloji Birimi;

Laboratuarımız  08.00–16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İdrar, bos, gaita, boğaz, burun, yara, mayi örneklerinde üreme yoksa 1–2 gün içerisinde antibiyotik duyarlılık testleriyle birlikte kültür sonucu verilir.
Hastalar https://mehmetakifinaneah.saglik.gov.tr sitesinde laboratuvar sonuçları menüsüne girip T.C. Kimlik No, Barkod numarasını ve protokolünü yazarak internet üzerinden alabilir.

Seroloji ve Moleküler Mikrobiyoloji Birimi;

08.00–16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Seroloji Biriminde nefelometrik testler, hepatit markerleri, brusella lam ve tüp aglütinasyon testleri çalışılmaktadır. Genel olarak birime gelen testler saat 12.00’a kadar gelen örneklerin sonuçları aynı gün içinde, saat 12.00’dan sonra gelen örneklerin sonuçları ise ertesi gün verilmektedir. Brusella lam pozitif örnekler tüp aglütinsasyona alınmakta ve sonuçlar 1 gün sonra titrasyonu belirtilerek verilmektedir.

Moleküler mikrobiyoloji biriminde hepatit B DNA, Hepatit C RNA ve Hepatit C genotiplendirme çalışmaları yapılmaktadır, Sonuçlar 15 gün içinde çıkmaktadır.

Hastalar https://mehmetakifinaneah.saglik.gov.tr sitesinde laboratuvar sonuçları menüsüne girip T.C. Kimlik No, Barkod numarasını ve protokolünü yazarak internet üzerinden alabilir.

 

BİYOKİMYA LABORATUARI

Laboratuarımız 08.00–16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.  Biyokimya Laboratuarımız Klinik Biyokimya ve Hormon, Hemotoloji,  Kuagülasyon ve Sedimantasyon, İdrar Laboratuarı, Kan Kabul ve Kan alma birimlerinden oluşmaktadır.
Rutin Biyokimya Laboratuarı’nda Çalışılan Testler: Rutin Klinik Kimya Testleri, Mai Analizleri, Fonksiyon Testleri, İdrar Analizleri, Hemotoloji, Hormon (Tiroid grubu, Fertilite rubu, Anemi Grubu, Tümör Marker grubu, Endokrin ve diğerleri)

biyokimya.jpg

Acil Biyokimya Laboratuarı;

24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Acil test istekleri 15 dk.-1saat arasında çalışılıp onaylanır. Test sonuçları LİS’de onaylanıp otomatik olarak HOS’a geçer; acil ve servislerdeki bilgisayarlarda hasta sayfasında görülebilir.

Acil biyokimya laboratuarı’nda çalışılan Testler; Acil Klinik Kimya Testleri, İdrar Analizleri, Hemotoloji, Kardiyak Grubu, Tedaviye Yönelik İlaç Testleri, Bağımlılık Yapan İlaç Testleri, Mikrobiyolojik Testler (Brucella Testi, Kültür Testleri)

  Kalite kontrol programları ile yapılan tetkiklerin doğru, güvenilir ve kaliteli sonuçlar verecek şekilde çalışılmasını sağlar.

 

PATOLOJİ LABORATUARI

Laboratuarımız da; uzman hekim,  patoloji teknikeri,  biyolog,  sağlık memuru,  sekreter(hizmet alımı) ve temizlik personeli ile hizmet verilmektedir. Bölümümüzde ana cihazlar olan makroskopi kabini, shandon marka takip cihazı, Shandon marka boya cihazı, leica marka döküm cihazı ve leica marka yarı otomatik mikrotom cihazı bulunmaktadır.

patoloji.jpg

Bölümümüzde işlenen materyaller çoğunlukla ameliyathane ve polikliniklerde alınan biyopsi ve sitoloji materyallerinden oluşmakta bu materyallere rutin hematoksilen & eozin ve diğer histokimyasal boyamalar uygulanabilmektedir.